22. jesenná aukcia

26. September 2000

Aukcie | 22. jesenná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Na slovenskom umeleckom trhu sa obrazy takého významu, aký má posudzovaný opus prakticky nevyskytujú. Jediným vodítkom pri určovaní jeho hodnoty vo finančnom vyjadrení môžu byť dosiahnuté ceny za diela autorových krajanov činných v 17. storočí, ktorí sú svojím postavením v celku holandského maliarstva \" zlatého veku\" porovnateľní s Van Wijnenom. Uvádzame príklady z aukcií, ktoré usporiadala fima Drouot v závere roku 1989 a v prvej polovici roku 1990 vo Francúzsku:

Jan van Thielen (1618 - 1667): Kytica vo váze, olej na dreve, 52,5 x 37,5 cm, predané v Breste 5. decembra 1989 za 2 314 000 FF. Salomon van Ruysdael (1600 - 1670): Jazdci na moste, olej na plátne, 60 x 82 cm, predané v Paríži 12. decembra 1989 za 1 842 000 FF. Isaac Soreau (činný v rokoch 1615 - 1638): Zátišie s ovocím a tulipánmi, olej na dreve, 43 x 62, 5 cm, predané v La Fléche 8. apríla 1990 za 5 148 000 FF (sic!). Nicolaes Pietersz Berchem (1620 - 1683): Pohľad na taliansky prístav, olej na plátne, 48 x 59,5 cm, predané v Paríži 9. apríla 1990 za 2 419 000 FF. Cornelis de Heem (1631 - 1695): Zátišie, olej na plátne, 64,5 x 51.5 cm, predané v Paríži 9. apríla 1990 za 3 469 000 FF. Philips Wouwerman (1619 - 1668): Odpočinok cestovateľov, olej na plátne, 60,5 x 68 cm, predané v Lille 9. júna 1990 za 1 894 000 FF. Willem Claesz Heda (1594 - 1680): Zátišie, olej na plátne, 106 x 109 cm, predané v Paríži 22. júna 1990 za 8 192 000 FF (sic!). Gabriel Metsu (1629 - 1667): Rybárova manželka, olej na plátne, 30,5 x 27 cm, predané v Paríži 22. júna 1990 za 2 104 000 FF. Salomon de Bray (1597 - 1664): Mladá žena češúca si vlasy, olej na dreve, 54,5 x 46 cm, predané v Paríži 22. júna 1990 za 3 364 000 FF.

Biografia: Údaje o živote Dominica van Wijnena (v literatúre sa vyskytuje aj anglický prepis priezviska Wynen) narodeného v roku 1661 v Amsterdame, sú veľmi kusé. V roku 1674 sa učil v Haagu u Willema Doudynsa, maliara historických výjavov. V období 1680 až 1690 bol činný v Ríme, kde sa stal členom spolkovej podpornej organizácie Bent (Bentvueghels znamená v holandčtine sťahovaví vtáci), známej tiež pod názvom Schildersbent ( Schilder znamená v holandčtine maliar). Toto združenie severských, v prevažnej miere holandských a flámskych umelcov usporadúvalo nespútané oslavy, na ktorých boli noví členovia obradne uvedení do spolku prostredníctvom ceremónií, imitujúcich krst, a súčasne dostávali mená Bentu. Van Wijnenovo meno, Ascanius, znamenalo \"syn Aeneasa\". Najneskôr v roku 1690 sa vrátil do Amsterdamu; jeho maliarska aktivita po návrate nemohla dlho trvať. K tomuto záveru vedie jednak úplný výpadok ďalších chronologických a biografických údajov, jednak nápadne malý počet jeho malieb, ktoré sa podľa výkazov zachovaných dražobných katalógov nachádzali počas 18. storočia ešte v holandských zbierkach. Rok maliarovho úmrtia nie je známy-všeobecne akceptovaný je názor, že umelec zomrel okolo roku 1700. V súčasnosti je od Van Wijnena známych šestnásť obrazov, ktoré možno podľa námetov rozdeliť do troch skupín. Prvú, najpočetnejšiu skupinu (desať diel) tvoria zobrazenia antických mytologických tém, pričom ide o také, ktoré nepatria k bežnému repertoáru umenia 17. storočia. Druhú skupinu (tri diela) tvoria žánrové scény so satirickými prvkami. Tretiu skupinu, predstavujúcu kvalitatívny vrchol Van Wijnenovho zachovaného oeuvre, tvoria tri maľby so svetonáhľadovým a moralizujúcim zameraním. Dve z nich sú dostatočne známe-ďalšia verzia Pokušenia sv. Antona (The National Gallery of Ireland v Dubline) a Snová alegória (súkromná zbierka Zürich). Treťou maľbou je Pokušenie sv. Antona (súkromná zbierka na Slovensku), ktorá je predmetom tohto posudku.Hodnotené dielo bolo na Slovensko dovezené v prvej polovici tridsiatych rokov 20. storočia z Budapešti po predchádzajúcom zakúpení v jednom z tamojších obchodov so starožitnosťami.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.