50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Anna Daučíková sa narodila 18. 8. 1950 v Bratislave. 1972-78 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení skla v architektúre u docenta Ciglera. V 80. rokoch sa presídlila do Moskvy, z ktorej sa 1991 vrátila na Slovensku. Od 1999 pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave. Predkladané diela patria do pomerne ucelenej série, ktorá vznikala na konci 80. a v prvej polovici 90. rokov v Moskve. Autorka sa vtedy intenzívne venovala maľbe. Skôr než obsesiou čísel, ich vzťahov a významov skúmala maliarske aspekty radenia znakov, ktoré rozmaľovávala, radila do vzorcov a organizovala nimi plochu obrazu. Maľby z tohto obdobia sú charakteristické lineárnym radením numerických znakov. Viacnásobným prekrývaním vrstiev vzniká štrukturálna maľba komponovaná nanášaním niekoľkých vrstiev, ktoré môžeme vnímať ako koherentný celok so zmyslom pre expresívny gestický detail. Vznikla tak koncentrovaná ucelená séria, ktorá ešte nebola v Bratislave poriadne prezentovaná. Po 1994 Daučíková upúšťa od maliarskeho prejavu a intenzívne sa venuje inštalácii, performance a v súčasnosti predovšetkým videoumeniu, ktorým programovo rozvíja otázky genderu, tela a sexuality z pozície jej oficiálne proklamovanej orientácie k feminizmu.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.