50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Blažej Baláž sa narodil 29. 10. 1958 v Nevoľnom. Jeho tvorba je žánrovo rozmanitá, nepohybuje sa v jednej programovej línii. Môžeme v nej objaviť alúzie na prejavy neskorej moderny, rešpekt k umelecký autoritám, ktoré predurčili jeho profesný vývoj aj mimo rámca počiatočnej grafickej disciplíny. Hoci je jeho tvorba je široko rozvetvená, mediálne nesúrodá, heterogénna v obsahovej náplni, dá sa v nej vystopovať istá vývojová línia opierajúca sa o konceptuálne myslenie. Práve tento aspekt môžeme sledovať v Blažejových dielach exploatujúcich peniaze, fenomén paradoxne vylučovaný zo sféry umenia. Peniaze, v ktorých sa zvykne vyjadrovať aj hodnota umeleckého diela, sa dostávajú do iného kontextu. V procese premeny (obrusovaním) sa menia na bezvýznamnú matériu kovového prášku podieľajúcu sa na vzniku novej komodity so spoločensky uznávanou hodnotou. Monochrómne maľby v skutočnosti s mnohovýznamovými konotáciami nastoľujú otázku skutočnej ceny/hodnoty. Alebo výstižne reflektujú sociálnu a spoločenskú funkciu umenia/umelca obsiahnutú parafrázujúcimi názvami Geld macht Frei alebo Geld macht Kunst.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.