50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Daniel Fischer sa narodil 11. 4. 1950 v Bratislave. 1968-74 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Peter Matejka). Na výtvarnú scénu vstupoval v 70. rokoch a tak ako väčšina jeho generačných kolegov združených v skupine A-R pohyboval sa mimo oficiálnej výtvarnej scény, zúčastňoval sa alterantívnych výstavných aktivít v Čechách a na Morave alebo v Ústave technickej kybernetiky SAV. Paralelne s maliarskou tvorbou sa venoval počítačovej grafike. Koncom 70. rokov vznikol cyklus Altamira, v ktorom citoval prehistorickú kresbu býka postupne počítačom generovanú do matematického znaku nekonečna. Od polovice 80. rokov nepretržite pracuje na cykle rozmerných prác postavenom na paralelnej duálnej prezentácii abstraktnej maliarskej interpretácie krajiny a fotografie identickej maľby včlenenej do pôvodného reálneho krajinného výseku. Vytvoril niekoľko multimediálnych inštalácií napr. pre Československý pavilón, 45. ročník Bienále Benátky, 1993, v ktorých sleduje etické a existenciálne problémy súčasnej civilizácie. Je profesorom, pedagogicky pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení. Je zastúpený v domácich a zahraničných zbierkach.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.