50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Dominika Horáková sa narodila 2. 12. 1974 v Bratislave. 1992-99 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. Milota Havránková).Venuje sa fotografickej tvorbe, ktorú radí do cyklov. Jej fotografie vynikajú svojou jednoduchosťou v zmysle zobrazenia reálnych predmetov, ktoré preberá z vizuálnej skúsenosti. Jednoduché banálne predmety bežnej potreby oprosťuje utilitárnosti, zbavuje ich svojej identity, aby sa stali metaforou odkazujúcou na iné súvislosti. Upozorňuje na svet vecí v kontexte iných vzťahov, využívajúc ich tvarové a štrukturálne zvláštnosti alebo častejšie preniká do privátnych sfér ženy s jej každodennými rituálmi.