50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Dušan Králik sa narodil 20. 4. 1941 v Bratislave. 1961-67 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Rudolf Pribiš). Na výtvarnú scénu vstupuje koncom 60. rokov plastikami a objektami na hranici pop- artu, novej figurácie so surrealistickým prvkami. Tvorba z tohto obdobia odráža dobovú úzkostnú atmosféru, ktorú sa snaži metaforicky vyjadriť v objektoch a plastikách so silným emotívnym nábojom. 70. roky poznačené rovnako subjektívnymi pocitmi, očarením nad vedecko-technickým pokrokom a obavou z ohrozenia ľudskej civilizácie na strane druhej, sú výpoveďou o krehkosti, pominuteľnosti, ohrození, nespútanosti, uväznení. Predovšetkým o humánnom a etickom posolstve. Autor pracuje s charakteristickými ikonografickými motívami vychádzajúcimi z jeho emotívnej, ale i racionálnej povahy sochára uctievajúceho klasické sochárske remeslo. Pedagogicky pôsobí na Fakulte architektúry STU.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.