50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Marián Meško sa narodil 13. 11. 1945 v Prešove. 1965-71 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Želibský). Pre Mariána Meška je charakteristická minimalistická abstraktná tvorba so svojou redukovanou farebnosťou (čierna, šedá, okrová, hnedá). Výtvarné štruktúry, ktoré vznikajú používaním základnej techniky frotáže (odtlačok reálnej dlažby) posúvajú abstraktnosť do naratívnej polohy reflektujúcej reálny svet za hranicami svojho ateliéru. Tradičná frotáž je vzápätí doplnená o ďalšie deštrukčné zásahy (vymazávanie, prekreslenie, vlepovanie, zošívanie, odlievanie). Najnovšie figuratívne práce realizované pre poslednú autorskú výstavu v Zürichu spája s predchádzajúcou abstraktnou tvorbou predovšetkým monochrómna farebná škála. Umocňuje atmosféru v dielach pod názvom Sunny Days prerušovanú iskrami nádeje v očiach uniformovaných zajatcov. Je členom skupiny A-R.