50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Michal Murin sa narodil 30. 6. 1963 v Prešove. 1981-85 študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. 1999-2001 na Fakulte výtvarných umění VUT v Brne (prof. Peter Rónai). Jeho hlavnými oblasťami umeleckého výskumu sú pohybové divadlo (1984-93), intermédiá, zvukové umenie, inštalácie, performance, nové médiá, konceptuálne umenie. Po 2001 sa venuje aj otázkam filozofie jazyka, ktorú sledujú prítomné diela. Používa vlastnú signatúru ako kaligrafický záznam identity, individuality, stopy rodinného dedičstva. Signatúru používa v rôznych mediálnych kontextoch. Napr. Signatúra ako grafická partitúra ako projekt architektúry múzea alebo špeciálne vyrobená taška pre signatúru. Prítomné diela môžeme chápať ako príspevok k problému vytrácania sa autorskej signatúry v inštaláciách, objektoch, nových médiách, public-artových dielach. Prostredníctvom vlastnej signatúry oživuje jej význam, vizualizuje ju vo svojich konceptuálnych prácach vychádzajúcich z gesta signovania.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.