50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Patrik Kovačovský sa narodil 14. 9. 1970 v Bratislave. 1990-94 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení skla. 1996 na katedre sochárstva. 2001 absolvoval doktorandské štúdium na VŠVU. 1999-2001 pôsobil ako asistent. V duchu svojho školenia sa spočiatku venoval skleneným konštruktivistickým objektom a inštaláciám, neskôr rozšíril svoje pole pôsobnosti o nové médiá. Od 2003 sa začal intenzívne venovať maľbe, svoje výsledky odprezentoval na maliarskej výstave v Mirbachovom paláci. Maliarske sú aj jeho diela pre prítomnú akciu. Asi k najvýraznejším úspechom autora patrila účasť na Euraca, sprievodnej výstave k Documenta X. v Kasseli. Kovačovský sa 1996 stal víťazom súťaže Mladý slovenský výtvarník roku, získal niekoľko cien Slovenskej národnej banky a 2001 sa stal laureátom Výročnej ceny Galérie Klatovy. Autor je svojimi dielami zastúpený v zbierke Národnej banky Slovenska, Sparkasse Kassel, V-Invest Holding Bratislava a v iných.