50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Pavlína Fichta Čierna sa narodila 26. 12. 1967 v Žiline. 1987-93 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Vladimír Popovič). Autorka sa etablovala v polovici 90. rokov tvorbou inštalácií a videí, v ktorých rozvíja neokonceptuálne stratégie s dôrazom na aktuálne témy z privátnej, rodovej, sociálnej oblasti alebo komunikácie, biogenetiky a pod. Osobitú kapitolu jej tvorby predstavujú videá, akési sociologické sondy do privátnej sféry ľudí určitej sociálnej skupiny často na okraji spoločnosti, ktorých nachádza na periférii, v blízkosti svojho pôsobenia. Zaujímajú ju obyčajní ľudia, ich osudy, príbehy, skúma otázky ich identity a spracováva ich do jednoduchého psychologického portrétu na hranici dokumentu a video artu. 1996 získala na bienále Súčasná slovenská grafika Čestné uznanie. Je víťazkou súťaže Cena Oskára Čepana 2002.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.