50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Robert Bielik sa narodil 15. 9. 1963 v Bratislave. 1987-93 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Rudolf Sikora). Robert Bielik je výlučne maliarom, vyjadruje sa maľbou inklinujúcou k staromajstrovským technikám. Diela vynikajú výraznými kontrastmi. Idylická, mysteriózna krajina je narušená dramatickými prvkami symbolizujúcimi civilný svet. Sú odrazom metafyzickej vízie krajiny, kde sa prelína reálne s ireálnym. Nadreálny svet predstavuje mysterióznu krajinu s absurdným „teatro mundi“.