50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Štefan Belohradský sa narodil 30. 8. 1930 v Preseľanoch. 1954-52 študoval na Fakulte architektúry SVŠT (profesori V. Karfík, E. Hruška), 1954-59 na Vysokej škole výtvarných umení (prof. F. Štefunko). Ako prvý nadviazal kontakt s hnutím Klubu konkretistov, s ktorým ho zblížila jeho konštruktívno-geometrická línia tvorby. Štefan Belohradský vytvára objekty, ktoré realizuje z plexi, hliníka, antikora s využitím ich technických a optických vlastností. Jednoduché segmenty v symetrickom radení vytvárajú vertikály potvrdzujúce racionálne konštruktivistické cítenie. Redukcia formy poskladanej zo základným geometrických segmentov ako výsledok matematickej permutácie vyvoláva “virtuálny” kinetický efekt. Autor je zastúpený v dôležitých zbierkových inštitúciách.