50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Viktor Oravec sa narodil 3. 3. 1960 v Žiline. 1979-85 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (oddelenie sklárskeho výtvarníctva, doc. A. Žačko). Jeho aktivity sú spojené so skupinou Artrospekt P.O.P. (Ladislav Pagáč, Viktor Oravec, Milan Pagáč), Čenkovej deti a neskôr s tvorbou v autorskej dvojici s Milanom Pagáčom. V tomto období vzniká niekoľko spoločných akčno-konceptuálnych projektov, performance, pieces založených na body-artových prejavoch vo voľnej prírode, neskôr objektov a inštalácií využívajúcich numerické kódy zo sféry ich privátnych faktografických údajov. Mnohé z objektov, inštalácií a enviromentov bolo založených na využití vlastností skla, svetla resp. svetelných zdrojov. Viktor Oravec v súčasných dielach pracuje so materiálom skla. Jeho objekty a inštalácie naväzujú na konceptuálnu líniu s dôrazom na špecifické vlastnosti sklárskeho materiálu. Prítomé dielo Návrat k sebe samému vychádza z autorovej sebareflexie, uvedomenia si podstaty vlastného bytia.