50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Vladimír Popovič sa narodil 27. 11. 1939 vo Vysokej nad Uhom. Patrí k najvýraznejším maliarskym osobnostiam nášho umenia dvadsiateho storočia. Jeho monografista Zora Rusinová hovorí v súvislosti s jeho tvorbou o zdanlivej spontánnosti, osobnom vklade. V polovici 60. rokov vytváral obrazy technikou Combine-painting, okrem toho využíval krčený papier aj v abstraktných štrukturálnych kompozíciách. Popri kolážach maľuje obrazy založené na výraznej úlohe znaku, písma, fragmente fotografie, striekaní farby cez šablónu a spontánnom geste (Z.R.). Jeho špecifická poetika našla uplatnenie aj vo filme – je autorom výtvarnej koncepcie Striebornou sirénou ovenčenej Slávnosti v botanickej záhrade (E. Havetta). Verejnosti sa v roku 2002 predstavil veľkolepou retrospektívou v Slovenskej národnej galérii. Autorove dielo je už overenou hodnotou a je zastúpené vo významných verejných a súkromných zbierkach.