52. mimoradna aukcia fotografie

05. November 2004

Aukcie | 52. mimoradna aukcia fotografie

Biografia: Predkladané fotografie patria do obsiahleho cyklus Banálne príbehy. Podľa L. Lendelovej je pre tento fotografický súbor „príznačná manipulácia ešte pred objektívom, čím sa kamuflovanou a nepravdepodobnou stáva už samotná predkamerová realita. Autorka portrétovanú osobu citlivo inscenuje do vopred pripraveného pozadia so snahou podsunúť divákovi svoju vlastnú analýzu psychiky modelu, vlastný koncept jeho osobnosti. Ako výrazový prostriedok často využíva stratégiu mimikri, zjednocovania postavy s jej oblečením, či s pozadím na princípe preskupovania farieb a štruktúr“. Ingrid Patočková sa narodila 21. 3. 1975 Bratislava. 2001 získala Cenu Martina Benku za výtvarnú činnosť. 1989-93 študovala fotografiu na Strednej škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave. 1994-2000 na VŠVU na Katedre vizuálnych médií, ateliér doc. Miloty Havránkovej. 1999-2000 absolvovala stáž na Katedre fotografie FAMU. Od 2001 študuje na katedra hranej réžie FAMU - kabinet multimediálnej tvorby. Samostatne vystavovala v Bratislave (1997, 1998, 1999, 2001, 2002), Poprade (1998), Prahe (2000).

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť