68. Zimná aukcia výtvarných diel

28. November 2006

Aukcie | 68. Zimná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL A. JASUSCHA NA AUKCIÁCH SOGY:
1 450 000,- Sk Divadelná šatňa (Zuzana a starci). Okolo 1920-40. Olej na plátne. 172 x 190 cm. (63. jarná aukcia, 28. 3. 2006)
500 000,- Sk Búrlivá krajina. Pred 1914.Olej na kartóne. 60 x 74 cm. (63. jarná aukcia, 28. 3. 2006)
470 000,- Sk Kolobeh života – Vývoj zeme. 1962. Olej na plátne. 140 x 160 cm. (47. jarná aukcia, 9. 3. 2004)
335 000,- Sk Červený les. Okolo 1913-14. Olej na kartóne. 62 x 77 cm. (53. zimná aukcia, 30. 11. 2004)
325 000,- Sk Búrlivá krajina II. Pred 1914.Olej na kartóne. 60 x 74 cm. (67. jesenná aukcia, 3. 10. 2006)

Biografia: Anton Jasusch sa narodil 25. 4. 1882 v Košiciach, zomrel 3. 7. 1965 tamže. Od 1904 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Ballo). Prvé osudové umelecké poučenie však našiel mimo akademickej pôdy, v takmer okamžitom okúzlení maliarstvom Károly Ferenczyho, ale najmä Jószefa Ripla-Rónaia. Od 1906 na akadémii výtvarných umení v Mníchove, od 1907 na na Académie Julien v Paríži. 1908-1914 žil v Košiciach. Jeho predprevratová maľba mala kvalitatívny priebeh: vrchol dosiahla hneď po príchode zo štúdií. V obrazoch s námetom roľníckej práce Jasusch jasne deklaroval nekompromisnú, secesne špekulatívnu, priznane skonštruovanú obrazovú kompozíciu. S pointilistickou pravidelnosťou kládol do súvislých pásov farebné plôšky vytvárajúce symbolický podtext kompozície. 1914-1916 na fronte, 1916-1920 v ruskom zajatí, od 1920 sa trvalo usadil v Košiciach. 1920 – 1924 vrcholné obdobie tvorby. Výtvarný základ jeho umenia bol v secesnom expresionizme: pásový rytmus pravidelne za sebou kladených farebných plôch sa dynamizuje do víru orfistických "pávích očí". Naprv zachvacuje len pozadie figurálnych motívov, premieňa motívy orientálnych krajín do pulzujúceho rytmu kresebných siločiar, do napätia vzájomne agresívnych kompozičných zložiek. Vzniknutá abstraktná arabeska však nemá už vôbec pôvodné dekoratívne značenie. Je zviditeľnením, symbolom transcendentálnej osudovej sily, určujúcej významové dianie obrazu. Jasusch v tvorivom vzopätí v rokoch 1920-1924 vyhrotil protiklad secesno-expresívnej formovej štylistiky a literárne podmieneného vizionárstva spôsobom, ktorý je so štandardnými príkladmi európskej moderny len veľmi ťažko porovnateľný. Jasuschov expresionizmus, orfizmus, či futurizmus sú podivuhodnou paródiou ich konvenčnej slohovej podoby. Cez štýlový filter modernistickej kompozície obrazu tu presakujú metafyzické podobenstvá večnej polarity dobra a zla, vopred danej tragiky bytia človeka či ľudstva. Z literatúry: Saučin, L.: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918-1938. Košice 1964, s. 29-31 a 46; Štraus, T.: Anton Jasusch a zrod východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov. Bratislava 1966; Abelovský, J., Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava 1999.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť