81. jesenná aukcia výtvarných diel

07. Október 2008

Aukcie | 81. jesenná aukcia výtvarných diel

Biografia: Emil Filla sa narodil 4. 4. 1882 v Chropyně, zomrel 7. 10. 1953 v Prahe. Od 1906 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Člen legendárnej pražskej expresionistickej skupiny OSMA, s ktorou začal vystavovať.(1907, 1908). Od 1907 cesty do Francúzska. Od 1909 člen spolku Mánes. 1911-1914 člen Skupiny výtvarných umelcov. 1932 v Mánesi jubilejná výstava. 1939 zatknutý, väznený v Buchenwalde. Po 1945 sa stáva profesorom Vysokej školy umelecko-priemyslovej v Prahe. Fillove umelecké začiatky sú spojené s programom OSMY. Hlboko na neho zapôsobila Munchova výstava v Prahe roku 1905. Munchov symbolizmus spolu s Goghovou expresívnosťou zodpovedali potrebe výrazu, ktorého nositeľom bola farba. 1910 prvý kubistický obraz, 1911-1912 rieši problematiku kubistickej figurácie fakticky súbežne s Picassom a Braquom. K vlastnému poňatiu kubistickej analýzy sa dostáva prostredníctvom zátiší. 1914 - 1917 zhodnocuje kubistickú gramatiku v konfrontácii s tradíciou holandského zátišia 17. storočia. Od tridsiatych rokov znovu rastie podiel figúry - objavuje motív zápasov a bojov (antický cyklus). Tvaroslovie kubizmu sa stýka s vlnou fantazijných a nadreálnych zložiek (pribúdajú sochárske pokusy). Od 1939 inšpirácie národným písomníctvom a ľudovou ornamentikou. Po vojnovej odmlke pokračuje v cykle balád a zároveň vznikajú malé zátišia. Záver Fillovho diela tvorí súbor krajín z českého stredohoria. E. Filla je považovaný za kľúčovú osobnosť českého kubizmu. Jeho diela sú reprezentatívnym spôsobom zastúpené v českých štátnych zbierkach, ako aj renomovaných zahraničných zbierkach. Z literatúry: A. Matějček: Emil Filla. Praha 1938; A. Matějček: Emil Filla. Brno 1936; Kramář, E.: Jubilejní výstava E. Filly. Praha 1938; Zemina, J.: Emil Filla. Praha 1968; Berka, Č.: Zbojnícke piesne. Bratislava 1980.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.