81. jesenná aukcia výtvarných diel

07. Október 2008

Aukcie | 81. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL O. NAGYA NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
8 666,- EUR Večer v Nagybányi. Olej na plátne, 66 x 83,5 cm. Budapešť 2004
6 195,- EUR Cesta v dedine. Olej na plátne, 45 x 65 cm. Budapešť 2002
3 848,- EUR Most cez rieku Zavar. Olej na plátne, 70 x 76 cm. Budapešť 2003
2 268,- EUR Ateliér s deťmi v Nagybányi. Olej na plátne, 95 x 85 cm. Budapešť 2006
2 772,- EUR Letná obloha. Olej na plátne, 68 x 58 cm. Budapešť 2006
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL O. NAGYA NA AUKCIÁCH SOGY:
64 000,- Sk Dedina I. Okolo 1925-1935. Olej a plátne. 60 x 80 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)
26 000,- Sk Dedina II. Okolo 1900. Olej na plátne. 50 x 71 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)
Nagy, Vilmos (1874-1953)
16 000,- Sk Dáma s gitarou. Okolo 1920. Olej na kartóne. 43 x 33 cm. (77. zimná aukcia, 27. 11. 2007)

Biografia: Oszkár Nagy sa narodil v Magyarpécske v roku 1893 a zomrel v Nagy Bányi (Baia Mare, Rumunsko) v roku 1965. Umeleckú kolóniu v Nagy Bányi navštívil prvýkrát v roku 1912 a už vtedy jeho talent upútal pozornosť Istvána Rétiho. V rokoch 1913 - 1915 navštevoval akadémiu v Budapešti, kde ho ako mimoriadne nadaného prijal do svojho ateliéru Károly Ferenczy. Ešte počas štúdií, ktoré pre vojnové udalosti nemohol ukončiť, získal prestížne štipendium Spolku priateľov umenia. Po skončení Prvej svetovej vojny krátky čas pôsobil v szolnockej umeleckej kolónii pod vedením Adolfa Fényesa a v roku 1920 strávil niekoľko mesiacov v Kecskeméte v spoločnosti Bélu Iványi-Grünwalda. Potom sa vrátil do Nagy Bánye, ktorá zohrala dôležitú úlohu v jeho osobnom, no predovšetkým umeleckom živote. Od roku 1924 dva roky pobudol v Ríme, čo však nemalo na jeho tvorbu väčší vplyv a po návrate z Talianska pracoval vo Felsőbányi, kde sa zoznámil s Aurélom Pappom, Vilmosom Aba-Novákom i Patkó Károlyom. Jeho maliarsky štýl vo veľkej miere ovplyvnili pobyty v Nagybányi. Využíva veľké farebné škvrny, ktoré sa oslobodzujú od formy, čim sa Nagy dostal až na hranicu nefiguratívneho prejavu, túto hranicu však nikdy neprekročil. Po druhej svetovej vojne sa z jeho tvorby vytrácajú výrazné kontrasty a zosvetluje sa aj jeho paleta. Z literatúry: SZABÓ, Á. A.: Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona L-Zs. NBA Kiadó 2002. BEKE, L. a kol.: Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Corvina 2002

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.