81. jesenná aukcia výtvarných diel

07. Október 2008

Aukcie | 81. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY KRESIEB V. ABA-NOVÁKA NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
13 463,- EUR New York. Akvarel na papieri, 40 x 45.5 cm. Budapešť 2006
8 998,- EUR Lode na rieke. Kombinovaná technika na kartóne. 45,5 x 58,5 cm. Budapešť 2003
3 934,- EUR Loď v doku. Akvarel na papieri, 45,5 x 58,5 cm. Los-Angeles 2006
1 500,- EUR Kruh. Pastel na papieri, 43 x 53 cm. Entzheim 2006
7 021,- EUR New York. Akvarel na papieri, 42,5 x 51,5 cm. Budapešť 2002
4 788,- EUR Felsőbánya. Atrament na papieri, 35 x 50 cm. Budapešť 2004
3 000,- EUR Vidiecky dom. Akvarel, gvaš na papieri, 37 x 55 cm. Viedeň 2206
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY KRESBOVÝCH DIEL V. ABA-NOVÁKA NA AUKCIÁCH SOGY:
150 000,- Sk Rodina. Okolo 1920. Tempera na kartóne. 48 x 48 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)

Biografia: Vilmos Aba-Novák je všeobecne považovaný za kľúčového predstaviteľa tzv. rímskej školy a európskeho novoklasicizmu. Na druhej strane sa zdôrazňuje, že i keď mal k týmto hnutiam veľmi blízko, jeho umenie si uchovalo pečať orginality a osobitého prístupu k výzvam modernizmu prvej polovice 20. storočia. Narodil sa 15. 3. 1894 v Budapešti, zomrel 29. 9. 1941 tamže. Od 1912 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. 1914-1918 na frontoch prvej svetovej vojny. Začínal ako grafik a už jeho rané diela si získali uznanie u kritiky. V prvých prácach vychádzal z konštruktivizmu a symbolizmu Bélu Uitza. Úvodné maliarske pokusy zasa sprevádzala inšpirácia senzualizmom Istvána Szőnyiho. 1922 vystavuje svoje grafické práce v Ernst Múzeu v Budapešti. 1924 maliarske diela tamže. Zapája sa do hnutia nasledovníkov maďarského aktivizmu. 1929 začína dlhodobý pobyt v Taliansku, kde sa čoskoro etabluje ako významný príslušník tzv. rímskej školy. Od 1933 svoje tvorivé aktivity rovnocenne delí medzi komornú tvorbu a monumentálne, sakrálne i profánne freskové práce. Fascinuje ho odkaz talianskej freskovej maľby, pred maliarmi vrcholnej renesancie dával prednosť umelcom quatrocenta, Masacciovi, Uccellovi, Castagnovi, Mantegnovi, ale nadovšetko Giottovi. V jeho maliarstve nasleduje ďalšia perióda - zrelé dielo tridsiatych a štyridsiatych rokov (najmä témy cirkusu, dedinských a mestských trhov, veduty miest a klasické žánre - predovšetkým akt), ktoré už prezentuje svojprávny umelcov štýl založený na farebných harmóniách komplementárnych tónov, pokojnom vyznení obrazovej kompozície. Zároveň sa uplatňuje poetizmus symbolického používania farieb. Od tohto času získava najmä v Taliansku vysoké umelecké uznanie a obchodné renomé. 1931, 1932, 1933 súborné výstavy v Miláne, Janove, Bergame a Trieste. 1934 výstava v Konebler Galerie v Londýne, 1935 Silbermann Galerie v New Yorku. 1938-1941 profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (k jeho najvýznamnejším našim žiakom patril Ernest Zmeták). Jeho diela sú reprezentačne zastúpené v zbierkach Národnej galérie v Budapešti, ako aj ďalších štátnych stredoeurópskych galérií. Z literatúry: Supka B. M.: Aba Novák Vilmos. Budapest 1971; Thieme, U., Becker, F., Volmer, H.: Allgemeines lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 1907-1950; Vollmer, H.: Allgemeines Lexikonder bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts. Leipzig 1956. (Nem.); Zádor. A., Genton, I.: Müvészeti Lexikon I-IV. Budapest 1965-1968.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.