81. jesenná aukcia výtvarných diel

07. Október 2008

Aukcie | 81. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY MALIARSKYCH DIEL V. KOMPÁNKA NA AUKCIÁCH SOGY:
180 000,- Sk Červený koník (Zima). 1988. Olej na preglejke. 122 x 177 cm. (38. mimoriadna aukcia, 29. 4. 2003)
130 000,- Sk Leda s labuťou. 1988-9. Olej na sololite. 57 x 68 cm. (45. zimná aukcia, 2. 12. 2003)
120 000,- Sk Zimný motív-Koník. Okolo 1975. Olej na dreve. 100 x 100 cm. (45. zimná aukcia, 2. 12. 2003)
96 000,- Sk Zimný motív II. Okolo 1973. Olej na plátne, dublované na kartóne. 70 x 100 cm. (58. letná aukcia, 14. 6. 2005)
82 000,- Sk Zimný motív. 1975. Olej na dreve. 100 x 100 cm. (12. jesenná aukcia, 15. 12. 1998)
80 000,- Sk Fašiangy III. Okolo 1968. Olej na dreve. 71 x 100 cm. (42. jesenná aukcia, 30. 9. 2003)

Biografia: Vladimír Kompánek sa narodil 28. 10. 1927 v Rajci. 1939-47 študoval na žilinskom gymnáziu, prvé výtvarné poučenia od profesora gymnázia, sochára S. Bíroša. 1947-49 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. G. Mallý, J. Mudroch, K. Sokol). 1949-54 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Kostka). 1956 prvé drobné plastiky vidieckych žien. 1957 spoluzakladateľ Skupiny Mikuláša Galandu. 1960 začína striedavo žiť v Bratislave a Rajci. 1964 účasť na XXXII. Bienále v Benátkach. 1961-62 prvé drevené skulptúry. 1965-66 prvé znakové gvašové kresby. 1967 cena G. Herdera vo Viedni. Účasť na EXPO 67 Montreal. 1969 drevené sochy pre EXPO ´70 v Osake, prvé drevené zvieratká a hračky. 1973 začína sústavnejšie maľovať. 1972 pozastavené členstvo v ZSVU. 1974 mytologická tematika Turoňa v maľbe i plastike. 1977-80 v maľbe séria zím, opätovné prijatie do ZSVU. 1982 v maľbe motív krásky a zvieraťa, drevené penáty a poľné znaky v soche a kresbe. 1990-93 drevené sochy veľkých rozmerov skladané z rozlične morených drevených dosiek. Samostatné výstavy: 1959 - Bratislava, Galéria C. Majerníka, 1961 - Varšava, Gdansk, Štetín (spolo s A. Klimom), 1965 - Bratislava, Mestská galéria, 1968 - Galéria mesta Bratislavy, 1972 - Oblastná galéria, Banská Bystrica, Martin, SNM, 1977 - Martin, Etnografický ústav, 1979 - Bratislava, Múzeum umeleckých remesiel, 1981 - Brno, datasystém, Viedeň, Stredisko rakúsko-slovenského priateľstva, 1982 - Havana, Čs. kultúrne stredisko, Bratislava, Dom kultúry, Žilina, Považská galéria, Dolný Kubín, Oravská galéria, 1983 - Banská Bystrica, Oblastná galéria, 1984 - Norimberg, Galéria Groll, Praha, Galéria Zlatá lilie, 1985 - Viedeň, Slovart, 1986 - Helsinky, Hyvinkää, Kemi, Kuusankosi, 1988 - Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Praha, Národní galerie, Berlín, Čs. kultúrne stredisko, 1989 - Karlove Vary, Varšava, Štetín, 1992 - Zürich, galéria umenia, 1993 - Bratislava, Slovenská národná galéria. Z literatúry: Plevza, V.: Vladimír Kompánek. Bratislava 1988; Rusinová, Z., Kubíková, K.: Vladimír Kompánek - sochy, kresby. Katalóg SNG, Bratislava 1993.
Vladimír Kompánek je považovaný za výnimočnú, špičkovú, profilujúcu osobnosť nášho súčasného sochárstva. Vzhľadom na túto skutočnosť je jeho maliarska tvorba doteraz relatívne nedocenená. Obchodné uplatnenie nachádza doteraz skôr na súkromnom trhu s výtvarným umení, než v hieraticky najvyššom, galerijnom obchode. Tvorí však integrálnu súčasť Kompánkovho umeleckého svetonázoru, čerpajúceho z archetypov slovenskej kultúry, zo znakového, symbolického, a na druhej strane navýsosť moderného zovšeobecnia výtvarnej podstaty a duchovného zmyslu ľudového výtvarného prejavu. Maliarstvu sa V. Kompánek začína sústavne venovať približne od 1973 (kvašové, znakové kresby však sprevádzali jeho sochárske snaženia prakticky od počiatkov). Už 1974 vzniká prvá "fašiangová séria" s námetom Turoňa a mačky sprevádzaná príznačným sujetovým motívom masky. Koncom sedemdesiatych rokov počína séria malieb zimných dedinských motívov, začiatkom ďalšieho desaťročia pribúdajú obrazy s metaforickou témou krásky a zvieraťa, či eroticky ešte vygradovanejšie kompozície maliara a modelky.