83. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

02. December 2008

Aukcie | 83. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. ČIHÁNKOVEJ NA AUKCIÁCH SOGY:
105 000,- Sk Situácia. 1967. Olej na plátne. 77 x 76 cm. (79. aukcia súčasného slovenského umenia, 20. 5. 2008)
56 000,- Sk Kinetická maľba. 1966. Olej na plátne. 100 x 78 cm. (71. aukcia súčasného umenia, 22. 5. 2007)
41 000,- Sk Matka s dieťaťom. 1962. Olej na plátne. 90 x 68 cm. (59. jesenná aukcia, 4. 10. 2005)
39 000,- Sk Situácia I. 1995. Olej na plátne. 140 x 95 cm. (56. aukcia súčasného slovenského umenia, 10. 5. 2005)

Biografia: Jarmila Čihánková sa narodila 26. 6. 1925 v Roštíne. Študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu (prof. Ľ. Fulla), 1942-43 na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mudroch). Štúdiá ukončila 1946-50 na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe (prof. Bauch, Pelc). Vo svojej tvorbe inklinovala od počiatkov ku konštruktivistickej výstavbe obrazu, na princípe opakovania zvoleného základného prvku, ktorý striedavo uplatňovala v plošnej - obrazovej statickej polohe i v priestorových mobilných objektoch. Vyšla z kubizmu legérovského typu (začiatok 60. rokov). Neskôr v jej tvorbe prevládli experimenty dotýkajúce sa aktuálnych svetových geometrizujúcich tendencií, s odkazmi na tvaroslovie a farebnú arabesku slovenského folklóru. Zaradila sa tak k významným predstaviteľom nášho umenia šesťdesiatych rokov.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.