88. Aukcia súčasného umenia

27. Október 2009

Aukcie | 88. Aukcia súčasného umenia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL DOSIAHNUTÉ NA AUKCIÁCH SOGY:
60 000,- Sk Okná. 1966. Olej na plátne. 46 x 73 cm. (59. jesenná aukcia, 4. 10. 2005)
56 000,- Sk Okno. 1967. Kombinovaná technika na sololite. 70 x 90 cm. (22. jesenná aukcia, 26. 9. 2000)
53 000,- Sk Geometrická kompozícia II. Okolo 1965. Tempera na papieri. 42 x 61 cm. (55. jarná aukcia, 15. 3. 2005)
38 000,- Sk Geometrická kompozícia I. 1966. Tempera, koláž na papieri. 65 x 89 cm. (55. jarná aukcia, 15. 3. 2005)
38 000,- Sk Pocta Tatlinovi. 1970. Olej na preglejke. 61 x 41 cm. (58. letná aukcia, 14. 6. 2005)
38 000,- Sk Okno I. 1966. Kombinovaná technika na papieri. 65 x 90 cm. (58. letná aukcia, 14. 6. 2005)
36 000,- Sk Križovatka. 1975. Tempera na sololite. 50 x 70 cm. (80. letná aukcia, 10. 6. 2008)
35 000,- Sk Dva štvorce. 1988. Tempera na lepenke. 105 x 69 cm. (19. jarná aukcia, 28. 3. 2000)
35 000,- Sk Štvorce. 1992. Tempera na sololite. 70,5 x 45,5 cm. (68. zimná aukcia, 28. 11. 2006)

Biografia: Diela Alojza Klimu, doyena slovenského konštruktivizmu patria do zlatého fondu nášho umenia po roku 1945, sú reprezentatívne zastúpené v štátnych zbierkach a stávajú sa spravidla súčasťou retrospektív nášho umenia druhej polovice 20. storočia. Od raných šesťdesiatych rokov sledoval Alojz Klimo vyhranený umelecký program, čerpajúci z odkazov konštruktivistických avantgárd, pričom však uchovával neopakovateľné čaro osobného maliarskeho zaujatia, konfrontovaného z antiseptickým svetom jeho geometricky čistých kompozícií. Podľa Evy Trojanovej Alojz Klimo "... v niekoľkých erbových témach - štvorce, okná, križovatky - rieši základné plastické vzťahy výstavby obrazového priestoru. Špecifikom umelcovej práce je skĺbenie geometrických konštrukčných princípov s intenzívnym maliarskym cítením a prácou s farebnou hmotou. Slobodné narábanie s jazykom geometrie, priznanie maliarskych hodnôt farbe, schopnosť individuálneho formovania všeobecného sú základné prínosy, o ktoré Klimo obohatil súdobé výtvarné dianie." Narodil sa 8. 3. 1922 v Piešťanoch, zomrel 15. 10. 2000 v Bratislave. 1941-45 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. M. Schurmann, prof. G. Mallý). 1945-48 na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch, prof. A. Pelc). 1987 mu bola udelená Hlavná cena na IX. Bienále súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici. Z literatúry: Hlaváček.L.: Současná československá grafika, Praha,1964, Slovník súčasného slovenského umenia, Bratislava, 1967; Petránsky, Ľ.: Moderná slovenská grafika, Bratislava, 1985; Trojanová, E.: Alojz Klimo. Bratislava 1998; Bénezit, E.: Dictionare des peintres, sculpteurs, dessnateurs et graveurs, zv. 6, Paris 1976.

Aukcie

156. Zimná aukciaNa aukcii bolo vydražených 51 diel (50%) v celkovej hodnote 493 350 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.