88. Aukcia súčasného umenia

27. Október 2009

Aukcie | 88. Aukcia súčasného umenia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL DOSIAHNUTÉ NA AUKCIÁCH SOGY:
35 000,- Sk Pravý prs J. H. 25 let. Odliatok 1973, kolážované 1981. Sádra, koláž, drevená doska. 41 x 30 cm. (45. zimná aukcia, 2. 12. 2003)

Biografia: Eduard Ovčáček, jedna zo zakladateľských osobností česko-slovenskej umeleckej scény sa narodil 5. marca 1933 v Třinci. 1957-1963 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. P. Matejka) a 1962 ako hosť na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Začiatkom šesťdesiatych rokov Eduard Ovčáček zapíše významným vkladom do dejín českej školy štrukturálneho symbolizmu, zároveň zohrá významnú úlohu pri prenose impulzov z pražského prostredia do Bratislavy, kde v roku 1963 končí vysokoškolské štúdium maľby. Jeho grafiky aj obrazy z rokov 1961 - 63 patria k základným hodnotám štrukturálneho symbolizmu v českom i slovenskom výtvarnom umení. Spolu s Milošom Urbáskom bol iniciátorom bratislavskej skupiny umelcov Konfrontácie (1960). Patrí k spoluzakladateľom skupiny Klubu Konkretistov (1967). V jeho tvorbe sa objavujú aj prejavy geometrickej abstrakcie a figuratívneho umenia. Ťažiskovú rolu však zohrávajú práce lettristického charakteru, vizualizujúce sémantické a texturálne väzby. Získal množstvo ocenení o odbore voľná grafika v Čechách aj v zahraničí /Grand prix hlavného mesta Prahy, 1.cena mesta Namur v Belgicku/. Od roku 1993 je členom SVU Mánes v Prahe a od 2001 Združenia českých umelcov a grafikov Hollar. V súčasnosti je profesorom na Ostravskej univerzite, kde vedie ateliér voľnej grafiky. Žije a pracuje v Ostrave. Pre jeho tvorbu je príznačná všestrannosť, pôsobenie v rôznych oblastiach umenia, intenzívny záujem o nové médiá a chuť experimentovať. Patrí k priekopníckym osobnostiam štrukturálnej grafiky, lettrizmu a konštruktivizmu.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť