88. Aukcia súčasného umenia

27. Október 2009

Aukcie | 88. Aukcia súčasného umenia

Biografia: Wolf Vostell sa narodil 14.októbra 1932 v Leverkusene, zomrel 3.apríla 1998 v Berlíne. Významný nemecký maliar, sochár, tvorca happeningov. Wolf Vostell is considered one of the pioneers of video art , environment -sculptures, Happenings and the Fluxus Movement. Je považovaný za jedného z priekopníkov video artu, land artu, hnutia Fluxus. Vostell bol umelecky aktívny od roku 1950. In 1953 he began an apprenticeship as a lithographer and studied at the Academy of Applied Art in Wuppertal . 1953 sa vyučil za litografa a pokračoval v štúdiu na Vysokej škole úžitkového umenia vo Wuppertali. Vostell created his first dé-coll/age in 1954. 1954 vytvoril svoju prvú décollage. 1955-56 študoval na École Nationale Supérieur des Beaux Arts v Paríži. 1957 navštevoval Akadémiu výtvarných umení. v Düsseldorfe. His philosophy was built around the idea that destruction is all around us and it runs through all of the twentieth century. Jeho osobná filozofia bola postavená na myšlienke, že deštrukcia je všade okolo nás. He used the term dé-coll/age (in connection with a plane crash) to refer to the process of tearing down posters, and for the use of mobile fragments of reality.19581958 sa konal jeho prvý happening, zúčastnil sa tiež prvého európskeho happeningu v Paríži, vytvára prvé objekty z televízorov a automobilových dielov. He was impressed by the work of Karlheinz Stockhausen , which he encountered in 1964 in the electronic studios of the German radio station WDR , and in 1959 he created his electronic TV dé-coll/ages .V rovnakom At more or less the same time, he founded the Vostell Archive.V archívu čase zakladá, With great fervour and strict consistency, Vostell collected photographs, artistic texts, private correspondence with colleagues such as Nam June Paik , Joseph Beuys , Dick Higgins and many others, as well as press cuttings, invitations to exhibitions and events or books and catalogues which document Vostell's work and that of his contemporaries.s veľkým zápalom a dôslednosťou zhromažďovať fotografie, umelecké texty, súkromnú korešpondenciu s kolegami, ako Nam June Paik, Joseph Beuys, Dick Higgins a mnoho ďalších. Rovnako ako výstrižky z novín, pozvánky na výstavy a akcie či knihy a katalógy, ktoré dokumentuj práce jeho súčasníkov. In the early 1960s he was one of the activists involved in the Fluxus-Movement Happenings and in video art.1960 bol jedným z aktivistov zapojených do hnutia Fluxus 1960-70 sa Vostellov archív stal komplexným zdrojom informácií pre autorov, vydavateľov a organizátorov výstav z celého sveta. Vostell's passion for collecting did not diminish in the 1980s and 1990s, and since then his private library with more than 6,000 books has formed part of the Archive. Od 2006 je archív umiestnený v Museo Vostell Malpartida a je k dispozícii pre historikov umenia, novinárov a umelcov. Wolf Vostell was the first artist in art history to integrate a television set into a work of art. Wolf Vostell bol prvým umelcom v histórii umenia, ktorý integroval televízor do umeleckého diela. This work of art was created in 1958 under the title Deutscher Ausblick ("German view") is now part of the collection of the art museum Berlinische Galerie in Berlin.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť