90. Jarná aukcia výtvarných diel

09. Marec 2010

Aukcie | 90. Jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 110 000,- Sk Zima v Tatrách. Okolo 1930. Olej na plátne. 70 x 119 cm. (70. jarná aukcia, 20. 3. 2007)
110 000,- Sk Zimný potok. Okolo 1930. Olej na plátne. 60 x 83 cm. (70. jarná aukcia, 20. 3. 2007)
94 000,- Sk Pastierka husí I. Okolo 1935. Olej na plátne. 25 x 39 cm. (4. zimná aukcia, 16. 12. 1997)
94 000,- Sk Potok v zime. Okolo 1930. Olej na plátne. 59 x 80 cm. (78. jarná aukcia, 11. 3. 2008)
80 000,- Sk Zimné Tatry. Okolo 1930. Olej na plátne. 76 x 100 cm. (77. zimná aukcia, 27. 11. 2007)
74 000,- Sk Pri potoku. Okolo 1935. Olej na plátne. 62 x 83 cm. (45. zimná aukcia, 2. 12. 2003)
73 000,- Sk Dvaja poľovníci v zimnom lese. Okolo 1935. Olej na plátne. 59 x 79 cm. (39. letná aukcia, 27. 5. 2003)