94. Aukcia súčasného umenia

26. Október 2010

Aukcie | 94. Aukcia súčasného umenia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 1 626,50,- € Telovka XVIII.. 1986. Tempera, akryl na papieri. 43 x 59 cm (82. aukcia súčasného slovenského umenia, 28. 10. 2008)
929,43,- € Nefiguratívna kompozícia I. 1970. Pastel na papieri. 58 x 41 cm. (9. jesenná aukcia, 17. 9. 1998)
829,85,- € Nefiguratívna kompozícia II. 1968. Tempera na papieri. 45 x 31 cm. (9. jesenná aukcia, 17. 9. 1998)
800,- € Kompozícia. 1972. Tempera na papieri. 46 x 63 cm. (92. letná aukcia, 8. 6. 2010)
730,27,- € Kompozícia. 1986. Kombinovaná technika na ručnom papieri. 60 x 41 cm. (23. zimná aukcia, 5. 12. 2000)
730,27,- € Dozrievanie. 1960. Olej na plátne. 38 x 55,5 cm. (25. jarná aukcia, 20. 3. 2001)
597,49,- € Krajina. 1958-1988. Tempera na ručnom papieri. 44 x 52 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)
500,- € Premaľba- 1994. Akryl na serigrafii. 58 x 41 cm. (88. aukcia súčasného umenia, 27. 10. 2009)
464,71,- € Záhadná Tizianka. 1994. Tuš, akvarel na ofsete. 50 x 40 cm. (47. jarná aukcia, 9. 3. 2004)
398,33,- € Premaľba I. 1987. Kombinovaná technika na papieri. 41,5 x 53 cm. (25. jarná aukcia, 20. 3. 2001)
298,75,- € Hra o jablko. 2002. Akryl na ofsete. 45 x 30 cm. (47. jarná aukcia, 9. 3. 2004)
232,36,- € Pluralita farieb. 1990. Tempera na ofsetovej tlači. 10 x 21 cm. (79. aukcia súčasného slovenského umenia, 20. 5. 2008)

Biografia: Rudolf Fila, jedna z najvýraznejších osobností nášho súčasného maliarstva, je reprezentatívne zastúpený v zbierkach SNG a ďalších štátnych galérií. Počas tvorby v ústraní (70.-80. roky), kedy nemohol doma vystavovať a oficiálne predávať svoje diela, Rudolf Fila našiel obchodné uplatnenie v renomovaných súkromných galériách v západnej Európe. Z internacionálneho hľadiska je to jeden z mála slovenských výtvarných umelcov so skutočne serióznym medzinárodným obchodným renomé. Podľa Juraja Mojžiša.: „... tri zdanlivo ľahko rozlíšiteľné obdobia tvorby Rudolfa Filu sa naoko kryjú s troma desaťročiami: 60. roky, 70. roky, 80 roky až podnes. Pravda, ohmatávanie či čiastkové riešenie budúceho ústredného motívu každého z týchto období sa objavuje už hlboko v prechádzajúcom období ... v posledných troch rokoch prechádzajúceho desaťročia (60. rokov) Fila v obrazových cykloch, ktoré pomenoval „Dráhy“ alebo „Obrazy na mieru“ túto zmenu pripravoval významovým osamostatnením línií – stôp žiarivých signálov násobenej energie záverečného gesta... Na stlmenom podklade obrazu sa maliar väčšmi spolieha na farebnú plochu, ktorá je príhodným miestom na intervenciu... Novým konštrukčným prvkom je vzťah gesta a farby v akcentovanom páse obohatenom niekedy o „neónovú“ žiarivosť. Farebne bohatá stopa sa čoskoro stane určujúcim významovým prvkom. Spočiatku ako vyčlenená a dominujúca línia... neskôr ako zásah, ktorý názvom ponúka vstupnú interpretáciu... . Preferovaný farebný pruh sa od iných odlišuje aj technickou realizáciou. Jemne a presne rozostriekaná farba sleduje zvolenú líniu a doslova ju rozochvieva. Umocnené svetelné kvality farebnej hmoty majú prekvapujúci vizuálny účinok. Brána k prehodnoteniu emotívneho pôsobenia farby a k analytickému zvažovaniu možných interakcií farebných kontrastov je otvorená...“. Rudolf Fila sa narodil 19. 7. 1932 v Příbrami na Morave. 1951-1952 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Brne, 1952-1958 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave(prof. Ján Mudroch). 1960-1990 pedagogicky pôsobil na Strednej umeleckopriemyslovej škole v Bratislave, čím ovplyvnil niekoľko generačných vĺn našej maľby. 1990-92 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 2003 mu bola udelená Cena Dominika Tatarku. Z literatúry: Matuštík, R.: Nové slovenské výtvarné umenie. Bratislava 1969, Mojžiš J.: Rudolf Fila. Bratislava 1997.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť