99. jesenná aukcia výtvarných diel

04. Október 2011

Image

Aukcie | 99. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 3 651,- EUR Uchopiteľ snov rozkročený naširoko I. Okolo 1980. Olej na preglejke. 117 x 84 cm. (68. zimná aukcia, 28. 11. 2006)
2 555,- EUR Uchopiteľ snov rozkročený naširoko II. Okolo 1980. Olej na preglejke. 117 x 84 cm. (70. jarná aukcia, 20. 3. 2007)
2 356,- EUR Miškovanie mozgov II. Okolo 1980. Olej na preglejke. 90 x 82 cm. (70. jarná aukcia, 20. 3. 2007)
2 323,- EUR Miškovanie mozgov I. Okolo 1980. Olej na preglejke. 90 x 82 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)
1 858,- EUR Miškovanie mozgov I. Okolo 1980. Olej na preglejke. 90 x 82 cm. (68. zimná aukcia, 28. 11. 2006)

Biografia: Karol Baron bol podľa viacerých vlastne náš posledný ortodoxný surrealista. V skutočnosti rozvíjal výtvarnú filozofiu, ktorej povaha ho radí do tej línie povojnovej maľby, ktorá prijímala podnety európskej novej figurácie (tá sa v slovenských pomeroch vždy tým či oným spôsobom miešala so surrealizmom a magickým realizmom). Baronove "zostrojené" figúry a figúrky však neboli nikdy predvádzané v zmysle domácich tradícií exitenciálne podmienenej maľby, teda ako nadčasové metafory osudovej podmienenosti individuálneho bytia. Skôr a oveľa viac znamenali priamočiare zrkadlenie situácií každodenného (československého) spoločenského života. Takto sa ťaživá absurdita prenášala do oslobodzujúcej katarzie grotesky. Bez ohľadu na premeny ikonografie je v Baronových obrazoch stále prítomné napätie, znepokojujúci rozpor medzi duchovnosťou a animálnosťou, zámernou špekuláciou a nespútanou expresiou, drastickou otvorenosťou subjektívneho zaujatia a estétskym vychutnávaním fines jeho maliarskeho predvádzania. Všetky tieto príznaky Baronovej metódy by sa dali odmocniť do jedinej intencie, ktorá určuje maliarove úsilia: "vôli po estetizácii". Pomohlo mu nájsť riešenie rozporuplnosti maliarskych prostriedkov a zámerov, viedlo ho k popretiu subjektívnej svojvôle a náhodnosti v prospech kryštalicky čistej, svojím spôsobom krásnej, esteticky vygradovanej existenciálnej metafory. Absurdita ľudského údelu v krutom, odcudzenom svete je tak odkázaná do magickej sféry umeleckého tajomstva. Narodil sa 13. 9. 1939 v Levoči, zomrel 1. 3. 2004. 1963–69 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. P.Matejka a D.Milly). Venoval sa kresbe a maľbe, tapisériam. Vystavoval v Prešove (1967, 1969), Prahe (1970), Brne, Dolnom Kubíne, Nitre a Trenčíne. Z literatúry: Šesťdesiate roky, SNG, Bratislava, 1995; Rusinová, Z.: Karol Barón. VŽ, 31, 1986, č. 8, str. 32-33.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.