99. jesenná aukcia výtvarných diel

04. Október 2011

Image

Aukcie | 99. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 33 193,92,- EUR Svedectvo V. 1967. Drevo, sadra, polyester. 112 x 180 x 15 cm. (75. aukcia súčasného umenia, 23. 10. 2007)
4 200,- EUR Hlava. Okolo 1985. Liaty, farebný epoxid. 82 x 73 cm. (94. aukcia súčasného umenia, 26. 10. 2010)
3 500,- EUR Preklápanie. 1991. Epoxid. 97 x 90 cm. (85. aukcia súčasného slovenského umenia, 18. 5. 2009)
3 100,- EUR Figúra. 1982. Liaty epoxid, kombinácia techník na dreve. 93 x 73 cm. (95. zimná aukcia, 7. 12. 2010)
2 622,32,- EUR Hlava. 1992. Liaty farebný epoxid. 80 x 74 cm. (79. aukcia súčasného slovenského umenia, 20. 5. 2008)
2 456,35,- EUR Hlava (modrá). Okolo 1990. Liaty farebný epoxid. 82 x 73 cm. (70. jarná aukcia, 20. 3. 2007)

Biografia: Jozef Jankovič sa narodil 8. 11. 1937 v Bratislave. 1952-56 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (A. Drexler, L. Korkoš). 1956-62 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Kostka ). Od prvej neverejnej výstavy mladých autorov – Konfrontácie 1 – sa zaradil medzi najvýznamnejších predstaviteľov „Nástupu 1961“, v kontexte celkovej tvorby patrí k dominujúcim postavám slovenského výtvarného umenia. Debutoval začiatkom 60. rokov non-figuratívnym prológom, kde sa zaoberal štrukturálnou grafikou, reliéfom a sochou. Vtedy začal zapájať do svojich diel nájdený predmet a rozpracoval techniku asambláže. Pred polovicou 60. rokov znovu objavuje ľudskú formu, ktorá do jeho diela vstupuje v odcudzenej a deformovanej forme. Jeho charakteristický, brutálny figurálny štýl ako výsledok originálnej syntézy podnetov pop-artu, novej figurácie a nového realizmu vrcholí v druhej polovici 60. rokov. Plastiky sú často zredukované len na ľudské končatiny v značne expresívnom a dramatickom výraze. Od počiatočného preferovania kompaktnosti plastiky prechádza k uvoľneniu hmoty, prelínaniu do priestoru, či dokonca sochárskym inštaláciám. V jeho tvorbe 70. rokov našli svojský ohlas konceptuálne východiská a postupy. Výtvarný prejav paralelne rozvíja aj v kresba a grafike. 1968 cena Grand Prix Danuvius Bratislava. 1997 – súborná výstava diela v Slovenskej národnej galérii. Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Národnej galérie v Prahe a ďalších svetových súkromných a verejnoprávnych zbierkach. Z literatúry: Bajcurová K., Hrabušický A., Rusinová Z., Jozef Jankovič, Bratislava 1998.