99. jesenná aukcia výtvarných diel

04. Október 2011

Image

Aukcie | 99. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 106 920,- € Venuša. Olej na plátne. 50 x 160 cm. Budapešť 2005
51 350,- € Bakchantka. Olej na plátne. 94 x 40,5 cm. Budapešť 2005
50 537,- € Kornélia Lotz. Olej na dreve. 20 x 45 cm. Budapešť 2003
37 715,- € Sen. Olej na dreve. 30,5 x 50,5 cm. Budapešť 2006
35 720,- € Bakchus a Ariadne. Olej na plátne. 120 x 201 cm. Budapešť 2008

Biografia: Károly Lotz bol jeden z najvýznamnejších predstaviteľov maďarského akademizmu a historizmu. Študoval na viedenskej súkromnej škole prof. Karla Rahla do roku 1852, neskôr u neho pôsobil ako asistent. Between 1855 and 1870 Lotz painted his panneaux in a characteristically romantic style. V rokoch 1855 - 1870 Lotz maľoval rozmerné panneaux, v ktorých sa dostával na pomedzie romantizmu. The female portraits and nudes painted between 1855 and 1879 show the stylistic traits of lyrical realism and fine naturalism. Ženské portréty a akty maľované v tých istých rokoch ukazujú štylistické rysy lyrického realizmu a naturalizmu. Lotz was one of the most popular mural painters of this Lotz bol jeden z najobľúbenejších tvorcov maliarov nástenných maieb pre architektúru. His murals were always in harmony with the style of the building they were designed for. Jeho maľby boli vždy v súlade so štýlom budovy, pre ktorú boli určené. The frieze compositions decorating the staircases of the Hungarian National Museum and the frescos in the Budapest Vigadó (Casino) - both done jointly with Mór Than -, the ceiling of the Opera's auditorium, and the murals in the House of Parliament are among his best-known works. Takto vyzdobil napríklad schodisko Maďarského národného múzea, strop budapeštianskej Opery a steny sál budovy maďarského parlamentu.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.