99. jesenná aukcia výtvarných diel

04. Október 2011

Image

Aukcie | 99. jesenná aukcia výtvarných diel

Biografia: Ľudmila Rampáková sa narodila 18. 9. 1945. 1968 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení. Autorka a dramaturgička početných televíznych filmov a inscenácií. Od 60. rokov sa zúčastňuje výtvarných akcií českých a slovenských umelcov, ktoré fotograficky dokumentuje. V súčasnosti fotografiou upozorňuje na ohrozenie slovenskej krajiny a jej pamiatok agresívnou architektúrou, ktorá ničí jej genius loci. Pre ekologické koncepty Petra Bartoša spoluautorsky pripravila snímky slovenskej, českej, maďarskej a poľskej krajiny - v jej súčasnom geografickom stredoeurópskom kontexte ekologických, medzinárodných a ekumenických vzťahov. Pravidelne sa zúčastňuje početných medzinárodných sympózií (Rumunsko, Egypt ai). 1964-2009 sa okrem vlastnej tvorby sa aktívne zúčastňovala výtvarných akcií (M. Knížák, P. Bartoš). Jej tvorba vychádza z filozofie prítomného času blízkej estetike situácií (P. Šindelář). Na medzinárodnej výstave Ecophotography 2007, na ktorú ju nominovala Rada Európy, prezentovala dokumentáciu katastrofy vo Vysokých Tatrách a obhajobu Bratislavského podhradia. "Lima Rampáková obhajovala verejne pri príležitosti sympózia k Európskemu dohovoru o krajine v Piešťanoch dávnym zemetrasením skalu spadnutú z hradného brala v Bratislave. Táto sklala vo vnútri Bratislavy je prírodný unikát tým, že tu zažína karpatský oblúk, ktorý končí v Rumunsku na brehu Dunaja. Takýto útvar má inšpirovať architektov a krajinných tvorcov, aby ho zachovali a využili pri tvorbe urbanizovaného prostredia v tejto lokalite. ak výrub stromov, ktoré rastú desiatky až stovky rokov je vážnym prehreškom proti prírode a krajine, tak tým viac by bolo hriechom, ak by sa uvažovalo o likvidácii prírodnej dominanty, ktorá má geologický vek státisíce, či milióny rokov." (Viliam Figusch)